Vestnorsk
Jazzensemble

Ensemblet

I 2021 tilførte VNJE 26 enkeltoppdrag for 21 profesjonelle musikere bosatt i vår region. I tillegg ble det betalt ut fulle honorarer til 14 musikere for en avlyst konsert som følge av pandemien. Når VNJE er fullt utbygd, planlegger vi for 6 prosjekter i året med inntil 15 musikere pr. prosjekt. Gitt vår rullerende besetning vil det potensielt gi oppdrag til 90 musikere ila. et år. Forutsatt finansiering, vil dette kunne realiseres i 2025.

I tillegg til å være en sentral oppdragsgiver for regionens profesjonelle musikere vil VNJE være en viktig arena for nyskaping og kunstnerisk utvikling.

Kunstnerisk leder

Kjetil Møster

VNJE skal knytte musikere bosatt i vår region tettere sammen.

VNJE skal være en drivkraft for kunstnerisk utvikling, holde et høyt kunstnerisk nivå, og ha høye ambisjoner for prosjektene som initieres.

VNJE skal være et velkjent ensemble i Norge og Norden innen 2023. Med en videre målsetning om å gjøre seg gjeldende i Europa i perioden som følger.

Kontakt oss

Vestnorsk Jazzsenter

Georgernes Verft
5011 Bergen
T: 55 30 72 50

Audun Humberset

Produsent
audun@vestnorskjazzsenter.no

Nina Torske

Daglig leder
nina@vestnorskjazzsenter.no

Nina Torske