Vestnorsk
Jazzensemble

Nawar Alnaddaf

Nawar Alnaddaf

Oud, vokal

Songar og oud-spelar med opphav og musikkutdanning frå Syria. Opptatt av å introdusera oud i nye og utradisjonelle samanhengar, samt finna det musikalske fellesskapet mellom arabisk og vestlig tradisjonsmusikk. Leiken melodikar og enorm solist.